Moja oferta

Praca w zawodzie psychologa, psychoterapeuty jest dla mnie pasją, spotkaniem z drugim człowiekiem opartym na szacunku i wzajemnej współpracy. Pracuję w tym zawodzie od ponad 18 lat. Jako doświadczony psycholog, psychoterapeuta oferuję pomoc psychologiczną osobom dorosłym i młodzieży. Prowadzę konsultacje psychologiczne, wizyty diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, a także psychoterapię małżeńską/partnerską i psychoterapię rodzinną.

W czasie trwania mojej drogi zawodowej ukończyłam szkoły, szkolenia i kursy dotyczące diagnozy i psychoterapii różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, co dało mi możliwość świadczenia pomocy osobom zgłaszającym się z różnego rodzaju problemami w obszarze zdrowia psychicznego. Pomagam osobom, które przeżywają różnego rodzaju problemy w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, w relacjach z innymi ludźmi. Pomagam osobom, które często doświadczają przykrych emocji, przeżyły silny stres, kryzys życiowy, uraz psychiczny, traumę, stratę, żałobę. Pomagam osobom które doświadczyły przemocy, a także osobom które stosują przemoc.

W mojej pracy zawodowej od pierwszego spotkania ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta/pacjenta. Podobnie, w prowadzonej przeze mnie psychoterapii bliskie mi jest podejście integratywne w którym łączy się metody i techniki pracy z klientem/pacjentem z różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od indywidualnych potrzeb i problemów z jakimi zgłasza się klient/pacjent. Jednocześnie spośród różnych nurtów wyróżnianych w psychoterapii najbardziej bliskie jest mi obecnie podejście psychodynamiczne w psychoterapii indywidualnej oraz podejście systemowe w psychoterapii małżeńskiej/partnerskiej i rodzinnej.

Za swój atut uważam nastawienie na ciągły rozwój zawodowy, ale również osobisty. Regularne korzystam z superwizji indywidualnej i/lub grupowej. Ważne jest dla mnie przestrzeganie zasad etyki, w tym dyskrecja i rzetelność w pracy z klientem/pacjentem oraz wsłuchiwanie się w jego potrzeby. Ponadto współpracuję także z innymi specjalistami – np. z lekarzem psychiatrą, specjalistą ds. uzależnień, psychologiem dziecięcym – jeśli jest to pomocne w mojej pracy z klientem/pacjentem.

Zapraszam na wizytę!

psycholog, psychoterapeuta

Zapraszam do odwiedzania mojego profilu Marzena Miszczuk na Facebooku, gdzie popularyzuję pomoc psychologiczną i psychoterapię oraz inspiruję do autorefleksji i samoobserwacji w codziennym życiu.

Pracuję z osobami u których diagnozuje się:

  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia depresyjne
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nerwicowe
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzenia adaptacyjne
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • zespół stresu pourazowego PTSD
  • złożony zespół stresu pourazowego DESNOS
  • zaburzenia osobowości