Moje doświadczenie zawodowe

  • Od 2008 roku prowadzę Gabinet Psychologiczny Marzena Miszczuk we Wrocławiu.
  • Od 2018 roku współpracuję z Ja Ty My Centrum Rozwoju Osobistego i Pracy z Rodziną we Wrocławiu, gdzie prowadzę konsultacje i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz konsultacje i psychoterapię dla par/małżeństw.
  • W latach 2019-2021 współpracowałam z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, gdzie prowadziłam konsultacje i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje i psychoterapię dla par/małżeństw i rodzin. 
  • W latach 2018-2019 współpracowałam z Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Avanti we Wrocławiu, gdzie prowadziłam konsultacje i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje i psychoterapię dla par/małżeństw i rodzin.
  • W latach 2015-2019 współpracowałam z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, gdzie prowadziłam wykłady i ćwiczenia dla studentów na kierunkach Psychologia, Psychologia kliniczna, Psychologia sądowa.
  • W latach 2010-2018 współpracowałam z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i grupową dla sprawców przemocy, programy korekcyjno-edukacyjne indywidualne i grupowe dla sprawców przemocy, program psychologiczno-terapeutyczny grupowy dla osób stosujących przemocy oraz konsultacje dla ofiar przemocy. W 2010 roku przygotowywałam i/lub prowadziłam programy szkoleniowe dotyczące problematyki przemocy dla przedstawicieli instytucji przeciwdziałających przemocy: kuratorów, pracowników Zakładu Karnego i funkcjonariuszy Policji. W 2008 roku brałam udział w opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  • W latach 2005-2008 pracowałam w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, gdzie świadczyłam pomoc psychologiczną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadziłam indywidualne konsultacje psychologiczne, badania psychologiczne, wizyty diagnostyczne, sporządzałam opinie psychologiczne oraz prowadziłam wizyty terapeutyczne. Ponadto prowadziłam wykłady edukacyjne, grupowe zajęcia relaksacyjne, grupowy trening umiejętności psychologicznych, a także grupowe zajęcia terapeutyczne.
psycholog, psychoterapeuta