Moje kwalifikacje zawodowe

  • Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim.
  • Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Diagnoza kliniczna i Psychoterapia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Studia dotyczyły klasyfikowania zaburzeń psychicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz diagnozy i terapii zaburzeń w kontekście założeń głównych szkół psychoterapii: psychoanalizy, terapii systemowej, poznawczej i behawioralnej.
  • Ukończyłam 4-letni całościowy kurs specjalizacyjny przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kurs organizowała Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu. Głównym nurtem w programie szkolenia było podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne, uzupełnione o podejścia poznawczo-behawioralne, humanistyczno-egzystencjalne oraz systemowe.
  • Ukończyłam podyplomowy 4-letni kurs terapii Gestalt i integracji tego podejścia z innymi szkołami psychoterapii. Kurs organizował Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu.
  • Ukończyłam wieloletni zintegrowany cykl szkoleń na temat diagnozy i integratywnej psychoterapii sprawców przemocy oraz na temat pracy z ofiarami przemocy. Szkolenia organizowało Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu. W trakcie realizacji cyklu szkoleń pracowałam ze sprawcami przemocy i z ofiarami przemocy pod kierunkiem superwizora i uzyskałam Certyfikat Specjalisty do spraw przemocy oraz pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy i z ofiarami przemocy.
  • Ukończyłam Studium Terapii Par organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
  • Uczestniczyłam w szkoleniach i kursach oraz konferencjach naukowych dotyczących pracy z pacjentami zgłaszającymi różnego rodzaju trudności i problemy w obszarze zdrowia psychicznego.
  • Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną. Uczestniczę w superwizji indywidualnej i/lub grupowej.
  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dokumenty poświadczające posiadane przeze mnie kwalifikacje przedstawię na życzenie klienta / pacjenta.

psycholog, psychoterapeuta